سلفون ها


image

• مناسب جهت استفاده دستی و ماشینی
• با عرض 500mm ، با قطرهای 17 یا 23 براساس نیاز
• درصورت درخواست بصورت کویل جامبو قابل تامین است