فیلم کامپوزیت


فیلم چسبی برای پنل کامپوزیت آلومینیوم، چسبندگی لازم جهت اتصال بین آلومینیوم و هسته پلی اتیلن پرشده را فراهم میکند.

کاربرد فیلم چسبی برای پنل کامپوزیت هرروزه بیشتر شده و پاسخگوی نیاز مردم به مواد کامپوزیت با کیفیت بالا است.