فیلم های پشت چسب دار


فیلم روکش محافظ با روش اکستروژن فیلم از رزین پلی الیفین تولید می شود. این محصول حاوی هیچ نوع چسب ، حلال یا مواد افزودنی برای تولید نیست.فضایی وسیع برای چسباندن ارائه میدهد و خصوصیات مکانیکی آن باعث میشود که این محصول در سطوح مختلف قابل استفاده باشد.