چسب های محافظ فومی


چسب های محافظ فومی که از ضروریات صنعت مبلمان است با خاصیت مقاومت بالا دربرابر ضربه ، بدون هیچ مشکلی از سطوح محافظت می کند.