ما در نمایشگاه پنجره


در تاریخهای 06 تا 09 مارچ 2019 پنجره اوراسیای 2019، در بیستمین نمایشگاه بین المللی پنجره ، پرده ، سیستم های جانبی و لوازم جانبی ، پروفیل ها ، فن آوری های تولیدی و ماشین آلات ، مواد عایق کاری ، مواد اولیه و محصولات مکمل شرکت کردیم.