ارتباط با ما


ADİN Yapışkanlı Bant ve Ambalaj San. ve Ticaret A.Ş.

Fevzipaşa mah. Söğüt Cad. No:4 Silivri / 34570

İstanbul / Türkiye
info@adintape.com
Phone: +90 (212) 734 3940 Pbx
Fax: +90 (212) 734 3943

تیم فروش

تیم فروش
آلکين تميز (مدیر فروش صادرات)
جلال جنک دوروش (مدیر فروش)
سچکين زيلان (نماینده فروش)