حرفه


دید کلی
هدف شرکت سهامی تجاری صنعتی نوار چسب و بسته بندی آدین؛ فراهم کردن یک محیط کاری شفاف است که در آن اهداف شرکت در همه سطوح درونی شده و ایده ها به صورت آزادانه به اشتراک گذاشته شوند، از خلاقیت و روحیه تیمی کلیه پرسنل حمایت شود و امکان رشد شخصی آنها فراهم شود. کلیه افرادی که به صنعت ما قدم میگذارند در شرکت سهامی چسب آدین با اشتیاق به حرف خود وابسته میشوند.

شرکت سهامی چسب آدین با طیف گسترده ای از فعالیت ها و ساختار چند فرهنگی به کارکنان خود فرصت شغلی بی نظیری در این صنعت ارائه می دهد. تعهد به شرکت و کار تیمی مؤثر، بارزترین ویژگی فرهنگی شرکت است. درحالیکه ویژگیهای کارکنان، باعث غنای شرکت میشود، اهداف فردی و اهداف شرکت در هماهنگی کامل است.

شرکت سهامی چسب آدین ، افراد خلاق ، با روابط عمومی قوی، که پذیرای نوآوری و چندفرهنگی و متمرکز بر توسعه مستمر و کارآیی هستند، روحیه رقابتی دارند و به ارزش کار تیمی معتقد هستند را در موقعیت های مختلف کاری خود استخدام میکند.

درخواست کار
جهت درخواست همکاری می توانید رزومه خود را به شماره فکس 02127343943 ، آدرس ایمیل info@adintape.com و یا مستقیما با پرکردن فرم زیر ارسال کنید.